Shodangradering 2014-12-21      


Grattis !

Kils Karateförening har fått några nya "svartbälten".
Grattis till Samuel Wikström,Christopher Ehlin,Heléne Bolinder-Hansson,Per Ehlin,Victoria Skogh

 

Kils Karateförening • Box 210 • 665 22 KIL • Tel. 0705-154950 • E-mail. info@kils-karate.nu